Política de Privacitat

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquests ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com a la seva normativa de desenvolupament, els facilitem informació ampliada a la present Política de Privadesa.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades

  •  
  • Identitat: ESPINALER 1896, S.L. (d’ara endavant ESPINALER )
  • Adreça Postal: AV. PROGRÉS, 47 POL. IND. ELS GARROFERS –, 08340,
  • VILASSAR DE MAR, BARCELONA
  • Telèfon: 937502521
  • Correu electrònic: administracion@espinaler.com
  • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@espinaler.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

A ESPINALER tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar i/o comercialitzar els productes i/o serveis oferts per la nostra signatura, així com l’enviament de publicitat i promocions dels nostres productes i serveis. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades

Les dades personals proporcionades es conservaran per el temps imprescindible per a la prestació del servei sol·licitat o comercialització del producte, mentre l’interessat no sol·licite la supressió i durant els terminis legalment establerts.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades

La base legal per al tractament de les vostres dades serà, segons el cas, el consentiment de linteressat, lexecució dun contracte o linterès legítim.

El tractament de dades per a l’enviament de comunicacions comercials als nostres clients i contactes comercials que es hagin registrat a la nostra web s’empara en l’interès legítim establert a el Reglament Europeu de Protecció de Dades ia la Llei de Serveis per a la Societat de la informació i de comerç electrònic. Si preferiu no rebre aquests missatges per correu electrònic us oferirem a través dels mateixos la possibilitat dexercir el seu dret doposició a aquest tractament.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades

Les dades no es comunicaran a tercers excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Les dades podran comunicar-se a empreses les servidors estiguin ubicats als EUA, quedant aquestes transferències emparades per les Clàusules Contractuals Tipus de la Decisió 2010/87/UE de la Comissió, de 5 de febrer de 2010, de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si ESPINALER estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les vostres dades. En aquest cas, ESPINALER deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podreu exercitar materialment els vostres drets enviant un correu electrònic a administracion@espinaler.com identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que es vol exercir.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets en allò concernent a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en lexercici dels seus drets, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades, si ha estat designat, o presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de

Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es

Més informació sobre el tractament de les vostres dades

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre us demanarem que ens la proporcioni voluntàriament prestant la seva consentiment de forma expressa a través dels mitjans habilitats per fer-ho. El tractament de les dades recollides a través de les formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, quedarà incorporat al Registre d’Activitats de Tractament del qual és responsable ESPINALER. ESPINALER tracta les dades de forma confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al tractament, en compliment del que requereix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Tot i això, ESPINALER no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que puguin causar tercers als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través de enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, ESPINALER no es farà responsable de les polítiques de privadesa d’aquests llocs web ni de les cookies que puguin emmagatzemar a l’ordinador de l’usuari.